Round Garden House, Paros Island

Evripiotis Architects-Round Garden House, Paros Island
Round Garden House, Paros Island
Project Type

Residential

Location

Elitas, Paros Island

Status

Under Construction

Share
Evripiotis Architects-round-garden-house-evripiotis-architects-02-new-Round Garden House, Paros Island
Evripiotis Architects--Round Garden House, Paros Island
Concept Diagrams
Evripiotis Architects--Round Garden House, Paros Island
Moodboard
Evripiotis Architects--Round Garden House, Paros Island
Masterplan
Evripiotis Architects-round-garden-house-evripiotis-architects-05-new-Round Garden House, Paros Island
Evripiotis Architects-round-garden-house-evripiotis-architects-07-new-Round Garden House, Paros Island
Evripiotis Architects-round-garden-house-evripiotis-architects-08-new-Round Garden House, Paros Island
Evripiotis Architects--Round Garden House, Paros Island
Elevation
Evripiotis Architects--Round Garden House, Paros Island
Section
Evripiotis Architects-round-garden-house-evripiotis-architects-09-new.jpg-Round Garden House, Paros Island
Bird Eye View
We’d love to hear from you