Kostos House, Paros Island

Evripiotis Architects-Kostos House, Paros Island
Kostos House, Paros Island
Project Type

Residential

Location

Kostos, Paros Island

Status

Completed 2014

Photos

Yiorgis Yerolymbos

Share
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Ground floor
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Elevations
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Sections
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Perspective View
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Masterplan
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Evripiotis Architects--Kostos House, Paros Island
Perspective View
We’d love to hear from you